Więcej możliwości

Identyfikacja kierowcy

 • Informacja kto użytkuje lub użytkował pojazd
 • Rozliczenie wybranych tras i przebiegów wg kierowcy
 • Możliwość podsumowania zrealizowanych przez pracownika zadań
 • Analiza czasu pracy wybranej osoby
 • Powiadomienia o nieautoryzowanym uruchomieniu pojazdu

Rejestracja czasu pracy

 • Precyzyjna informacja o czasie jazdy kierowców

(pozwala uniknąć przekroczenia norm prawnych)

 • Pomoc przy prawidłowym rozliczeniu wynagrodzeń
 • Możliwość oceny wydajności pracownika

Rejestracja przejazdów prywatnych

 • Dokładne rozliczanie pracowników z przejazdów prywatnych
 • Możliwość zdefiniowania godzin pracy dla każdego pracownika
 • Powiadamianie o nieautoryzowanym wykorzystaniu pojazdu do celów prywatnych

Definiowanie stref

 • Możliwość określenia obszarów geograficznych dla każdego pojazdu
 • Informacja o wjeździe do strefy lub jej opuszczeniu
 • Powiadamianie o fakcie dotarcia pojazdu do punktu przeznaczenia
 • Dodatkowa ochrona anty-kradzieżowa

Alarmy sms

 • Natychmiastowe powiadamianie o wybranych przez Użytkownika zdarzeniach (np. przekroczenie prędkości, nieautoryzowane uruchomienie pojazdu, włączenie alarmu, opuszczenie wyznaczonej strefy lub dotarcie do punktu docelowego)
 • Definiowanie numerów telefonicznych, na które wysyłane będą powiadomienia
 • Możliwość określania zdarzeń alarmowych dla pojedynczych pojazdów

Roaming

 • Bieżące śledzenie i monitoring wszystkich parametrów dla pojazdów przebywających za granicą

Formularz kontaktowy

  • [recaptcha id:re_captach_stopka theme:dark]
  • © 2013 FlotaPlus

   Imię i nazwisko: *

   Nazwa firmy:

   Miejscowość:

   Telefon kontaktowy: *

   Adres e-mail: *

   Ilość pojazdów:

   Dodatkowe informacje:

   by ILIKEART